Úloha 3.u1: Hra

Zadáno v čísle 18.3.

Řešeno v čísle 18.5.

Zadání