Úloha 3.u4: Problém s promocí

Zadáno v čísle 15.3.

Řešeno v čísle 15.5.

Zadání