Úloha 1.u3: Přičíst, či vynásobit

Zadáno v čísle 15.1.

Řešeno v čísle 15.3.

Zadání