Úloha 1.u4: Společná oslava narozenin

Zadáno v čísle 16.1.

Řešeno v čísle 16.3.

Zadání