Úloha 5.u2: Záhadné duby

Zadáno v čísle 16.5.

Řešeno v čísle 16.6-7.

Zadání