Úloha 5.u3: Požár

Zadáno v čísle 11.5.

Řešeno v čísle 11.7.

Zadání