Úloha 3.u2: Čočky

Zadáno v čísle 11.3.

Řešeno v čísle 11.6.

Zadání