Úloha 6.u2: Vedení strýčka Skrblíka

Zadáno v čísle 13.6.

Řešeno v čísle 13.8.

Zadání