Úloha 6.u1: Logické obvody

Zadáno v čísle 13.6.

Řešeno v čísle 13.8.

Zadání