Úloha 5.u3: 3D Pythagorova věta

Zadáno v čísle 13.5.

Řešeno v čísle 13.7.

Zadání