Úloha 4.u4: Zrádná lávka

Zadáno v čísle 13.4.

Řešeno v čísle 13.6.

Zadání