Úloha 4.u2: Rovnice

Zadáno v čísle 13.4.

Řešeno v čísle 13.6.

Zadání