Úloha 4.u1: Nedotýkajte sa drôtov ani na zem padlých

Zadáno v čísle 14.4.

Řešeno v čísle 14.6.

Zadání