Úloha 4.u2: Není válec jako válec

Zadáno v čísle 15.4.

Řešeno v čísle 15.6.

Zadání