Úloha 2.u1: Slavnostní přípitek

Zadáno v čísle 16.2.

Řešeno v čísle 16.4.

Zadání