Úloha 6.u1: Prvočíselná posloupnost

Zadáno v čísle 17.6.

Řešeno v čísle 17.7-8.

Zadání