Úloha 3.u3: Palisáda

Zadáno v čísle 17.3.

Řešeno v čísle 17.5.

Zadání