Úloha 1.u1: Pokažená hra

Zadáno v čísle 17.1.

Řešeno v čísle 17.3.

Zadání