Úloha 5.u3: Návrat

Zadáno v čísle 16.5.

Řešeno v čísle 16.6-7.

Zadání