Úloha 5.u3: Superkomprimace

Zadáno v čísle 8.5.

Řešeno v čísle 8.6-7.

Zadání