Úloha 3.u2: Tři čísla

Zadáno v čísle 8.3.

Řešeno v čísle 8.5.

Zadání