Úloha 1.u2: Záměny čísel

Zadáno v čísle 8.1.

Řešeno v čísle 8.3.

Zadání