Úloha 1.u1: Na koleji

Zadáno v čísle 8.1.

Řešeno v čísle 8.3.

Zadání