Úloha 1.u1: Padající planetky

Zadáno v čísle 9.1.

Řešeno v čísle 9.3.

Zadání