Úloha 2.u1: Rain Man

Zadáno v čísle 10.2.

Řešeno v čísle 10.4.

Zadání