Úloha 1.u1: O nemožnosti sestrojit létající stroj těžší než vzduch

Zadáno v čísle 10.1.

Řešeno v čísle 10.3.

Zadání