Úloha 2.u4: Rychlá množina

Zadáno v čísle 13.2.

Řešeno v čísle 13.4.

Zadání