Úloha 1.u1: Rovnováha

Zadáno v čísle 13.1.

Řešeno v čísle 13.3.

Zadání