Úloha 6.u3: Divné člověče nezlob se

Zadáno v čísle 14.6.

Řešeno v čísle 14.7-8.

Zadání