Úloha 5.u2: Martin s kulometem

Zadáno v čísle 14.5.

Řešeno v čísle 14.7-8.

Zadání