Úloha 5.u2: Zaspal

Zadáno v čísle 15.5.

Řešeno v čísle 15.7-8.

Zadání