Úloha 4.u4: Skořápky

Zadáno v čísle 15.4.

Řešeno v čísle 15.6.

Zadání