Úloha 4.u3: Kámen, nůžky, papír, ještěrka…

Zadáno v čísle 15.4.

Řešeno v čísle 15.6.

Zadání