Úloha 2.u3: Z laboratoře

Zadáno v čísle 18.2.

Řešeno v čísle 18.4.

Zadání