Úloha 1.u2: Pětiúhelník

Zadáno v čísle 18.1.

Řešeno v čísle 18.3.

Zadání