Úloha 1.u3: Podkovácká čtvrť

Zadáno v čísle 17.1.

Řešeno v čísle 17.3.

Zadání