Úloha 5.u1: Ztracen v horách

Zadáno v čísle 16.5.

Řešeno v čísle 16.6-7.

Zadání