Úloha 5.u2: Lokomotivy

Zadáno v čísle 7.5.

Řešeno v čísle 7.7.

Zadání