Úloha 5.u3: Světlonoš

Zadáno v čísle 7.5.

Řešeno v čísle 7.7.

Zadání