Úloha 1.u2: Robot

Zadáno v čísle 7.1.

Řešeno v čísle 7.3.

Zadání