Úloha 1.u2: Kartičky

Zadáno v čísle 9.1.

Řešeno v čísle 9.3.

Zadání