Úloha 3.u1: Kombinatorická tabulka

Zadáno v čísle 12.3.

Řešeno v čísle 12.5.

Zadání