Úloha 1.u3: Vesmírná přestřelka

Zadáno v čísle 12.1.

Řešeno v čísle 12.3.

Zadání