Úloha 3.u1: Perioda kyvadla

Zadáno v čísle 14.3.

Řešeno v čísle 14.5.

Zadání