Úloha 2.u4: Přednáška

Zadáno v čísle 14.2.

Řešeno v čísle 14.4.

Zadání