Úloha 2.u1: Trojice

Zadáno v čísle 14.2.

Řešeno v čísle 14.4.

Zadání