Úloha 5.u1: Střední doba čekání

Zadáno v čísle 15.5.

Řešeno v čísle 15.7-8.

Zadání