Úloha 1.u2: Dělení roviny

Zadáno v čísle 16.1.

Řešeno v čísle 16.3.

Zadání