Úloha 1.u1: Panna, panna, orel, orel

Zadáno v čísle 16.1.

Řešeno v čísle 16.3.

Zadání