Úloha 3.u2: Součet a součin 2 čísel (3 b)

Zadáno v čísle 24.3.

Zadání

Majitel firmy určil na trezoru heslo, které tvoří dvě přirozená čísla $X$ a $Y$ tak, že platí $1 < X < Y$ a $X + Y < 100$. Dva jeho zástupci mají za úkol se v případě šéfova úmrtí sejít a uhodnout heslo k trezoru (mají na zadání hesla právě 2 pokusy, aby mohli vyzkoušet záměnu pořadí čísel). Prvnímu zástupci majitel pověděl součin těchto čísel a druhému součet.

První: „Nedokážu ta čísla určit.“
Druhý: „To jsem věděl.“
První: „Nyní už je znám.“
Druhý: „A já také.“

Jaká čísla tvoří heslo k trezoru?